esfahanestate@gmail.com 09131086719

جستجوی پیشرفته باغ و زمین

جستجوی اختصاصی باغ و زمین با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند سایت ، ملک مورد نظر خود را بیابید

زمین با متراژ 290 متر در سجاد اصفهان
11,600,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 290 متر در سجاد اصفهان


290 m 2
زمین با متراژ 4,050 متر در تیرانچی خمینی شهر
4,657,500,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 4,050 متر در تیرانچی خمینی شهر


4,050 m 2
زمین با متراژ 128 متر در حمزه اصفهان
2,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 128 متر در حمزه اصفهان


128 m 2
زمین با متراژ 180 متر در رزمندگان اصفهان
3,060,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 180 متر در رزمندگان اصفهان


180 m 2
زمین با متراژ 405 متر در قهجاورستان اصفهان
1,012,500,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 405 متر در قهجاورستان اصفهان


405 m 2
زمین با متراژ 3,300 متر در اصغرآباد خمینی شهر
2,700,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 3,300 متر در اصغرآباد خمینی شهر


3,300 m 2
زمین با متراژ 500 متر در کهندژ اصفهان
750,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 500 متر در کهندژ اصفهان


500 m 2
زمین با متراژ 280 متر در سیمین اصفهان
8,400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 280 متر در سیمین اصفهان


280 m 2
زمین با متراژ 320 متر در هفتون-معراج اصفهان
2,560,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 320 متر در هفتون-معراج اصفهان


320 m 2
زمین با متراژ 325 متر در روشن دشت اصفهان
2,437,500,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 325 متر در روشن دشت اصفهان


325 m 2
زمین با متراژ 7,000 متر در بزرگراه دستگردی-مرق و مهیار اصفهان
30,000,000 تومان رهن
اجاره ماهانه 4,000,000 تومان
رهن و اجاره

زمین با متراژ 7,000 متر در بزرگراه دستگردی-مرق و مهیار اصفهان


7,000 m 2
زمین با متراژ 1,100 متر در ارغوانیه اصفهان
2,750,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 1,100 متر در ارغوانیه اصفهان


1,100 m 2
زمین با متراژ 2,400 متر در امام خمینی اصفهان
12,000,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 2,400 متر در امام خمینی اصفهان


2,400 m 2
زمین با متراژ 1,000 متر در جی اصفهان
400,000,000 تومان
خرید و فروش

زمین با متراژ 1,000 متر در جی اصفهان


1,000 m 2

تبلیغات

دهکده تفریحی رایان
عنوان بنر 2
عنوان بنر 3
عنوان بنر 4
عنوان بنر 5